NHMH300/500 V Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bakır İletkenli Kablolar • NHMH